Powrót

„Żubr” odwiedził Głuszce

„Żubr” odwiedził Głuszce

W środę 05.09.2018 roku leśnicy Nadleśnictwa Lutowiska zapoznali się z hodowlą głuszców w Ośrodku Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk.

W środę 05.09.2018 roku leśnicy Nadleśnictwa Lutowiska zapoznali się z hodowlą głuszców w Ośrodku Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk. W trakcie spotkania Pani Anna Bukowska Leśniczy Ośrodka Hodowli Głuszca zapoznała leśników z Lutowisk z historią i etapami rozwoju Ośrodka.

Na początku lat 90 myśliwi z kół leżajskich: Koła „Dzik” – Pan Stanisław Bukowski, Stanisław Siuzdak i Eugeniusz Gwiazdowski oraz  Koła „Polana” Pan Lech Steliga i Stanisław Kosakowski zainicjowali hodowlę głuszca  z przeznaczeniem do wsiedleń. Zlokalizowali ją w leśnictwie Brzóza Królewska. Koszty prowadzenia hodowli sprawiły, że w 1994 roku hodowlę przejęło Nadleśnictwo Leżajsk. Według koncepcji prof. R. Graczyka- ówczesnego opiekuna naukowego- hodowla miała być jak najbardziej zbliżona do warunków, które głuszec preferuje w naturalnych warunkach. W późniejszych latach zmieniono koncepcję hodowli i przebudowano wolierę oraz w 2017 r. wybudowano nową wolierę hodowlaną i wolierę „izolatkę”.

Stado podstawowe składa się z 32 sztuk ptaków- 10 kogutów i 22 kur.

Pani Bukowska przedstawiła główne zagrożenia i problemy hodowlane związane z prowadzoną hodowlą oraz uzyskiwane efekty hodowlane.

Leśnicy z Lutowisk zwiedzili Ośrodek i zostali zapoznani z nowymi inwestycjami realizowanymi na terenie Ośrodka, w tym budową woliery pokazowej z salą do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Na pytanie-  Co się dzieje z wyhodowanymi głuszcami? -Pan Mariusz Rydzik Inżynier Nadzoru poinformował leśników z Lutowisk, że młode ptaki na przełomie miesiąca lipiec/sierpień przekazywane są do Nadleśnictwa Ruszów RDLP Wrocław i Nadleśnictwa Głęboki Bród RDLP Białystok do wsiedleń realizowanych w ramach Programu Lief + .

Po zwiedzeniu Ośrodka -aby nie niepokoić ptaków – dalsza część spotkania odbyła się na Szkółce Wydrze, gdzie już czekali leśnicy z Nadleśnictwa Leżajsk.

Dyskutowano nie tylko o Głuszcach, ale także o bieżących problemach leśnych. Nasi goście przedstawili aktualne problemy związane z działalnością grup ekologicznych i ich presją w codziennej pracy leśnika.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Sprzedaż

Polecamy Polecamy