Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT PEFC DLA NADLEŚNICTWA LEŻAJSK

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że w dniu 14.05.2012 r. został nam przyznany certyfikat PEFC o numerze PEFC/32-22-012-15.

Certyfikat został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o. Jednostka ta poświadcza, że Nadleśnictwo Leżajsk wdrożyło oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Z dniem 14.05.2015r. certyfikat ten został wznowiony i ważny jest do dnia 13.05.2018 r.

Więcej informacji dotyczących certyfikacji na  http://www.pefc.pl/