Powrót

Szacowanie szkód

Szacowanie szkód

W dniu 11.05.2018 r., w Sali Konferencyjnej przy Klasztorze Ojców Bernardynów, Nadleśnictwo Leżajsk zorganizowało szkolenie na temat nowelizacji prawa łowieckiego, dla Przedstawicieli Gmin, Sołectw, Kół Łowieckich, Izby Rolniczej.

W trakcie szkolenia omówiono zmiany w prawie łowieckim, w tym:

  • Procedurę szacowania szkód łowieckich,
  • Obowiązki szacujących szkody,
  • Procedurę odwoławczą,
  • Przedstawiono wzory druków do wykorzystania.

Po prezentacjach w trakcie dyskusji omówiono wątpliwości i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Na stronie Lasów Państwowych zostanie zamieszczony skrócony przewodnik do szacowania szkód łowieckich. W trakcie przygotowywania jest podręcznik dla osób szacujących szkody łowieckie. Szczegółowe materiały z zakresu szacowania szkód łowieckich można pobrać na stronie internetowej pod adresem www.lasy.gov.pl w zakładce Leśnictwo Serwis Dla Profesjonalistów – „RUSZAJĄ SZKOLENIA Z ZAKRESU SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH”.

Szkolenie przeprowadzili:

1.Zenon Szkamruk – Nadleśniczy

2.Mariusz Pelc – Zastępca Nadleśniczego

3.Mariusz Rydzik – Inżynier Nadzoru


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Sprzedaż

Polecamy Polecamy