Powrót

Goście z RDLP Gdańsk

Goście z RDLP Gdańsk

We wtorek 02.10.2018 roku leśnicy RDLP Gdańsk w ramach wyjazdu zawodowego przebywali na terenie Nadleśnictwa Leżajsk.

       W trakcie wizyty realizowano program zawodowo-turystyczny, a mianowicie:

-Zwiedzanie zamku Potockich w Łańcucie

-Zagroda Garncarska

-Ośrodek Hodowli Głuszca

-Plantacje nasienne

-Wyłączone Drzewostany Nasienne

-Gospodarstwo szkółkarskie

       Leśnicy z Gdańska zostali oczarowani walorami historycznymi i estetycznymi Zamku Potockich w Łańcucie- wg. prezentowanej opinii- tak odrestaurowany i utrzymany  obiektu jest „perełką” Polskiej kultury narodowej i świetnie zachowanym dziedzictwem.

       Następnie zwiedzano „Zagrodę Garncarską” w Medyni Głogowskiej z pokazem pracy rzemieślniczej -„wymierającego zawodu” –garncarza. W trakcie pokazu na oczach leśników wykonany został kufel do piwa i wazon na kwiaty. Kufel z napisem „RDLP Gdańsk 2018” zostanie wypalony w piecu garncarskim i przesłany na pamiątkę do Gdańska.

       W ramach programu zawodowego zaprezentowano zagadnienia związane z  hodowlą głuszców w Ośrodku Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk. W trakcie spotkania Pani Anna Bukowska -Leśniczy Ośrodka Hodowli Głuszca- zapoznała leśników z Gdańska z historią i etapami rozwoju Ośrodka oraz z sukcesami i porażkami w hodowli. Leśnicy zostali poinformowani, że „leżajskie” głuszce od 2012 roku są wsiedlane w ramach reintrodukcji przez Nadleśnictwo Ruszów na terenie Borów Dolnośląskich i przez Nadleśnictwo Głęboki Bród na terenie Puszczy Augustowskiej.

       Leśnicy z Gdańska zwiedzili Ośrodek i zostali zapoznani z nowymi inwestycjami realizowanymi na terenie Ośrodka, w tym budową woliery pokazowej z salą do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej.

       Następnie zaprezentowano zagadnienia związane z gospodarką nasienno-szkółkarską. W Nadleśnictwie Leżajsk założono 10 plantacji nasiennych, 1 plantacyjną uprawę nasienną, uznano 34 ha  Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych, 325 ha Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych, 37 Drzew Matecznych oraz Źródła Nasion. Baza nasienna jest jedynym źródłem nasion do produkcji szkółkarskiej w Nadleśnictwie oraz dla Nadleśnictw z terenu RDLP Krosno. „Produkcja” sadzonek prowadzona jest w  szkółce leśnej na powierzchni ok 5,00 ha na potrzeby własne nadleśnictwa oraz na zaopatrzenie lasów niepaństwowych i na zalesienia w ramach PROW. Produkcja odbywa się w technologii kontenerowej, inspektach i tradycyjnie w uprawie polowej. Zaprezentowano nowoczesną chłodnię do przechowywania sadzone i nasion oraz komorę do stratyfikacji nasion. Leśniczy Hubert Bełz przedstawił aplikację komputerową do obsługi i sterowania deszczownią.

       Na zakończenie wizyty przy wspólnym ognisku dyskutowano o bieżących problemach zawodowych leśników ze „skrajnych” Dyrekcji i wymieniano się doświadczeniami.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Sprzedaż

Polecamy Polecamy