Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

 

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

 

Obowiązujący Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Leżajsk został sporządzony na lata 2012-2021 i zatwierdzony przez Ministra Środowiska decyzją
znak sprawy DLP-lpn-611-25/29982/12/JŁ z dnia 30 lipca 2012 roku.

 

Skan dodatkowej strony tytułowej Planu Urządzenia Lasu do pobrania na dole strony.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Submisja

Submisja

Pracownicy Nadleśnictwa Leżajsk zwiedzili X Submisję Drewna Cennego "Lubelska Jesień 2019".

Zwiedzanie w Nadleśnictwie Krasnystaw rozpoczęliśmy od obejrzenia siedziby Nadleśnictwa Krasnystaw, które zostało gruntownie wyremontowane i przebudowane. Następnie przejechaliśmy na miejsce, gdzie przygotowano X Submisję Drewna Cennego "Lubelska Jesień 2019". Submisja w RDLP w Lublinie odbywa się od 2010 r. a klientami są przedsiębiorcy krajowi oraz z rynku europejskiego (Austrii, Niemiec, Estonii, Francji, Czech). Rekordowa cena średnia wyniosła ponad 3 079 zł i była przeszło o 400 zł wyższa od dotychczasowej, którą lubelskim leśnikom udało się zanotować podczas zeszłorocznej edycji. Kolejnym punktem wyjazdy było zwiedzanie grupy drzew pomnikowych modrzewia polskiego, których średni wiek wynosił 150 – 200 lat, następnie przejechaliśmy pod Kapliczkę pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kapliczka ta upamiętnia pobyt w klasztorze w Żułowie ks. Stefana Wyszyńskiego, który ukrywał się tam przed Niemcami od listopada 1941 r. do czerwca 1942 r. W tym miejscu Ks. Stefan Wyszyński często się modlił a także udzielał sakramentów partyzantom AK Rejonu Skierbieszowskiego.

tekst. Mariusz Rydzik

fot. Marek Kurtiak