Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Praktyczne szkolenia dla drwali w Nadleśnictwie Leżajsk

Praktyczne szkolenia dla drwali w Nadleśnictwie Leżajsk

Po raz kolejny na naszym terenie w formie zawodów odbyło się praktyczne szkolenie dla Zakładów Usług Leśnych z zakresu przestrzegania przepisów BHP podczas pozyskania drewna w lesie.

W szkoleniu wzięło udział 17 pilarzy, którzy pokazywali swe umiejętności w 5 dziedzinach:

1. Ścinka drzew

2. Okrzesywanie drzew

3. Przygotowanie pilarki do pracy

4. Złożona przerzynka kłód

5. Dokładność przerzynki

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań, bezpiecznym przebiegiem konkurencji oraz dokonywaniem pomiarów czuwał zespół oceniający złożony z pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Leżajsk, którzy mierzyli i oceniali wykonywane czynności.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów okazało się że najlepszym uczestnikiem został Pan Furgała Daniel reprezentujący  Zakład Usług Leśnych Robert Piętowski. Drugie miejsce na podium przypadło dla Pana Stanisława Muskus z Firmy „Dąb", oraz trzecie miejsce wywalczył Piotr Ważny z Zakładu Usług Leśnych Roman Pelc.

Najlepszymi umiejętnościami w ścince drzewa na dokładność wykazał się
Pan Zbigniew Pierczyk. Najwięcej punktów w drugiej konkurencji „okrzesywanie drzew" zdobył Pan Stanisław Muskus. W kategoriach przerzynki kłód na dokładność najlepszym zawodnikiem okazał się Piotr Ważny.   

Praktyczne szkolenia mają na celu nie tylko wykazanie się  umiejętnością pracy pilarką, dobrą zabawą i rywalizacją, ale przede wszystkim jest to doskonała okazja do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji drwali - operatorów pilarek spalinowych. Szkolenie ma na celu, zapoznać uczestników  z bezpiecznymi i wydajnymi metodami pracy, podniesieniem rangi zawodu drwala, zapoznanie usługobiorców wykonujących prace w lesie z nowymi trendami w zakresie wyposażenia, narzędzi pomocniczych itd. oraz integracją Firm świadczących usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Leżajsk.

Sponsorzy :

1. Marcin Siupka – Firma „Shindaiwa" – pilarka spalinowa

2. Nadleśnictwo Leżajsk

3. Zakłady Usług Leśnych

4. Produkcja wyrobów z drewna – Tadeusz Stachnio

4. Stolarstwo – Tomasz Wróbel

5. AS-SERWIS – Tomasz Gronowicz

6. ZOL Tarnobrzeg

7. STANGER

8. Moskilex

9 . Firma Bezpaw Paweł Filipczak

10. Firma „CECH"

 

Autor tekstu: Tomasz Cebula

Autor zdjęć: Tomasz Bełz