Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Leżajsk
Nadleśnictwo Leżajsk
17 242 0601, 17 242 8894, 606320402
17 242 6145

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48

37-300 Leżajsk

Nadleśniczy
mgr inż. Zenon Szkamruk
172405200
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Mariusz Pelc
172405201, 668110648
Główny Księgowy
mgr inż. Bernadeta Żak
172405208
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Grzegorz Wójcik
172405214
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Mariusz Rydzik
172405214

Dział Gospodarki Leśnej

inż. Tomasz Bełz
Spec. SL ds. stanu posiadania i administracji SILP
Tel.: 172405202
mgr inż. Marcin Margas
Specjalistat SL ds.marketingu i użytkowania lasu
Tel.: 172405203
mgr inż. Wojciech Sikora
Spec. SL ds. Hodowli Lasu i Nasiennictwa
Tel.: 172405204
mgr inż. Paulina Sowa
Referent ds. Ochrony Lasu, Ochrony przyrody i Edukacji
Tel.: 172405204
mgr inż. Tomasz Cebula
Specjalista ds. BHP, Łowiectwa i P. POŻ.
Tel.: 172405202

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kania
Spec. ds. finansowo – księgowych
Tel.: 172405209
Beata Niedziółka
Spec. ds. finansowo – księgowych, kasjer
Tel.: 172405211
Katarzyna Niemiec
Spec. ds. finansowo – księgowych
Tel.: 172405210
Dorota Warzybik
Spec. ds. finansowo – księgowych
Tel.: 172405210
Krystyna Pieróg
Starsza księgowa
Tel.: 172405218

Dział Administracyjny

mgr inż. Tomasz Steliga
Sekretarz
Tel.: 172405207
Piotr Kowal
Spec. ds. transportu
Tel.: 172405207
mgr Małgorzata Kyc
Sekretarka
Tel.: 172420601
mgr inż.Anna Kiczek
Referent. ds. administracji
Tel.: 172405206
mgr inż. Marcin Pawłowski
Referent. ds. budownictwa
Tel.: 172405207

Kadry

Zofia Miś
Spec. ds. osobowych
Tel.: 172405213

Posterunek Straży Leśnej:

inż. Edmund Mroczkowski
Komendant Posterunku
Tel.: 172405205
Marek Kurtiak
Strażnik Leśny
Tel.: 172405205, 600948905
Waldemar Bełz
Strażnik Leśny
Tel.: 172405205, 660421045

Lasy Niepaństwowe

inż. Henryk Heleniak
Starszy Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Gmina Kuryłówka)
Tel.: 172405215, 668110723
inż. Jan Masełek
Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Leżajsk, Gmina Żołynia)
Tel.: 172405215, 662060295
Krzysztof Ożóg
Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Rakszawa, Miasto Leżajsk, Gmina Czarna, Gmina Białobrzegi)
Tel.: 662060292