Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kornik ostrozębny

Kornik ostrozębny

Kornik ostrozębny dotarł do Nadleśnictwa Leżajsk!

       Od początku roku 2017 w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Leżajsk obserwuje się zagrożenie od strony kornika ostrozębnego. Zagrożenie drzewostanów Nadleśnictwa Leżajsk jest prawdopodobnie skorelowane z okresem ekstremalnych warunków pogodowych (susza w 2015 i 2016 roku oraz obniżenie poziomu wód gruntowych). Osłabione tymi czynnikami drzewa są doskonałym obiektem dla szkodnika.

       Kornik ostrozębny Ips acuminatus (Gyll) – to bardzo groźny szkodnik wtórny sosny. Zasiedla starsze drzewostany, głównie wyższe partie koron, żerując pod cienką korowiną. Pierwszymi objawami występowania kornika są szarzejące, a następnie rudziejące igliwie, oraz spękana i odstająca kora  z otworami wylotowymi.  Z uwagi na to, że kornik ten zasiedla na pozór zdrowe drzewa, sprawia trudność z wczesnym rozpoznaniem  (nie wysypuje trocinek na zewnątrz, tylko ubija je w chodnikach), przez co staje się jednym z groźniejszych szkodników wtórnych sosny. Dodatkowo kornik ten jest wektorem sinizny.

       Skuteczne zapobieganie i ochrona przed kornikiem ostrozębnym polega na bieżącym wyszukiwaniu i usuwaniu drzew zasiedlonych przez cały rok, w szczególności w okresie letnio-jesiennym, paleniu lub zrębkowaniu wierzchołków i gałęzi. Drzewa wyznacza się na podstawie wyglądu (igliwie szarzeje, później rudzieje).

       W dniu 24 lipca 2017 roku na terenie Leśnictwa Jelna odbyły się pierwsze próby walki z kornikiem ostrozębnym, gdzie przeprowadzono zabieg zrębkowania gałęzi pochodzących

z koron zasiedlonych przez kornika sosen.