Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Drzewostany Nadleśnictwa Leżajsk tworzą głównie: sosna (73,4%), buk (7,7%), dąb (5,1%), jodła (5,0%), olsza (4,1%), brzoza (1,4%)% grab (1,4%), modrzew (1,2%). Udział powierzchniowy poniżej 1% mają gatunki: Św, So.c, Dbcz, Dg, Jw, Js, Wz, Ak, Orzc, Jb, Tp, Os, Lp, Olsz, Wiś, Wb, Czm, Czrp i Żyw.

Udział łączny pozostałych gatunków nie przekracza 0,7% powierzchni leśnej.

 

 

Typy siedliskowe lasu

Siedliska borowe zajmują 49,1% (7899,21 ha), a siedliska lasowe - 50,9% (8185,68 ha). Siedliska świeże zajmują 80,7% (12978,12 ha), siedliska wilgotne -18,8% (3016,57 ha), suche 0,4% (69,15 ha), zaś siedliska bagienne - 0,1% (21,05 ha).


Powierzchniowy udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Leżajsk obrazuje poniższy diagram.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wizyta Leśników z Nadleśnictwa Kolbuszowa

Wizyta Leśników z Nadleśnictwa Kolbuszowa

W dniu 18.07.2017 r. na terenie Nadleśnictwa Leżajsk przebywała ponad 30-osobowa grupa leśników z Nadleśnictwa Kolbuszowa z udziałem Nadleśniczego, Z-cy Nadleśniczego, Inżynierów nadzoru.

Wiodącym tematem, który był przyczyną spotkania w Leżajsku były szkody od pędraka, oraz skala zagrożenia upraw i młodników żerem pędraka. Spotkanie rozpoczęło się w biurze Nadleśnictwa od prezentacji na temat Nadleśnictwa i zagrożeń związanych z szkodami od pędraka oraz od imago w 2015 r. w okresie ostatniej rójki szczepów głównych.

W części terenowej zaprezentowano:

  1. Uprawę  3 - letnią w Leśnictwie Jelna, gdzie w oddz. 95Ac na powierzchni ok. 0,50 ha uszkodzone jest 100% sadzonek. Na powierzchni ok. 1,50 ha szkody są na poziomie ok. 30 %. Uprawę dwukrotnie w 2017 r. zabezpieczono Dursbanem.
  2. Na granicy uprawy i drzewostanu zaprezentowano nowy problem związany z ochroną lasu, a mianowicie wydzielający się posusz w wyniku żeru kornika ostrozębnego. Od początku roku w ramach ograniczania szkód od kornika pozyskano ok. 300 m3 drewna z drzew zaatakowanych przez kornika.
  3. Na sąsiedniej uprawie w oddziale 96a zaprezentowano „ wstępną fazę" szkód, szkody od żeru pędraka, szkody ujawniły się dopiero w miesiącu czerwiec / lipiec, po stwierdzeniu szkód, uprawę również zabezpieczono Dursbanem.
  4. Zaprezentowano walory przyrodnicze rezerwatu „Las Klasztorny", stanowiący fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej, a prawnie chroniony już od 1923 r. z wiekowymi drzewami 200-400 letnie sosny, buki, jodły i dęby
  5. Pałacyk myśliwski Potockich w Julinie, który został wybudowany w 1880 r. i był własnością Ordynacji Potockich. Wybudowany z drewna w stylu Tyrolsko-Szwajcarskim. W okresie świetności gościł znakomitych gości, m.in. książe Stanisław Radziwiłł, arcyksiążę Franciszek Ferdynard, książe Kentu Jerzy, Prezydent Ignacy Mościcki, a 1996 Prezydenci Grupy Wyszehradzkiej
  6. Bloki plantacji nasiennych założonych w latach 1992 – 1996, cztery plantacje nasienne w tym olchy, lipy, daglezji i sosny czarnej na łącznej powierzchni ok.20 ha.
  7. Ostatnim punktem wizyty była 1-roczna uprawa w Leśnictwie Czarna, gdzie skody szacowane są na poziomie 20 - 30 %. Powierzchnia była zabezpieczana w 2017 roku Dursbanem.
Wizyta zakończyła się podsumowaniem przy ognisku, gdzie wymieniono uwagi i dyskutowano nad przedstawionymi problemami.