Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Drzewostany Nadleśnictwa Leżajsk tworzą głównie: sosna (73,4%), buk (7,7%), dąb (5,1%), jodła (5,0%), olsza (4,1%), brzoza (1,4%)% grab (1,4%), modrzew (1,2%). Udział powierzchniowy poniżej 1% mają gatunki: Św, So.c, Dbcz, Dg, Jw, Js, Wz, Ak, Orzc, Jb, Tp, Os, Lp, Olsz, Wiś, Wb, Czm, Czrp i Żyw.

Udział łączny pozostałych gatunków nie przekracza 0,7% powierzchni leśnej.

 

 

Typy siedliskowe lasu

Siedliska borowe zajmują 49,1% (7899,21 ha), a siedliska lasowe - 50,9% (8185,68 ha). Siedliska świeże zajmują 80,7% (12978,12 ha), siedliska wilgotne -18,8% (3016,57 ha), suche 0,4% (69,15 ha), zaś siedliska bagienne - 0,1% (21,05 ha).


Powierzchniowy udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Leżajsk obrazuje poniższy diagram.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Spotkanie z dziećmi z Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach

Spotkanie z dziećmi z Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach

W dniu 8 czerwca Nadleśnictwo Leżajsk gościło dzieci i młodzież z Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach.

Tematem przewodnim zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej było rozpoznawanie ptaków i ssaków Polski oraz gatunków drzew występujących w naszych lasach. Nasi goście dowiedzieli się m.in. jak odróżnić między sobą gatunki dębów oraz usłyszeli wiele interesujących wiadomości ze świata drzew iglastych i liściastych. Przedstawiono również krótką biologię, a także ciekawostki z życia m. in. takich gatunków jak: bóbr, wydra, borsuk, jeż, głuszec, sójka, zimorodek, dzięcioł, sowa płomykówka czy myszołów. Po zajęciach kameralnych, które odbyły się w siedzibie Nadleśnictwa Leżajsk, wszyscy udali się na spacer trasą ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Ostoja Bobrowa". Wspólna wyprawa do lasu zakończyła tym samym miłe i pełne wrażeń spotkanie z dziećmi i młodzieżą.

Zdjęcia: www.orew.com.pl

Natalia Szeliga

Tekst: Dominika Szoja