Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Drzewostany Nadleśnictwa Leżajsk tworzą głównie: sosna (73,4%), buk (7,7%), dąb (5,1%), jodła (5,0%), olsza (4,1%), brzoza (1,4%)% grab (1,4%), modrzew (1,2%). Udział powierzchniowy poniżej 1% mają gatunki: Św, So.c, Dbcz, Dg, Jw, Js, Wz, Ak, Orzc, Jb, Tp, Os, Lp, Olsz, Wiś, Wb, Czm, Czrp i Żyw.

Udział łączny pozostałych gatunków nie przekracza 0,7% powierzchni leśnej.

 

 

Typy siedliskowe lasu

Siedliska borowe zajmują 49,1% (7899,21 ha), a siedliska lasowe - 50,9% (8185,68 ha). Siedliska świeże zajmują 80,7% (12978,12 ha), siedliska wilgotne -18,8% (3016,57 ha), suche 0,4% (69,15 ha), zaś siedliska bagienne - 0,1% (21,05 ha).


Powierzchniowy udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Leżajsk obrazuje poniższy diagram.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kornik ostrozębny

Kornik ostrozębny

Kornik ostrozębny dotarł do Nadleśnictwa Leżajsk!

       Od początku roku 2017 w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Leżajsk obserwuje się zagrożenie od strony kornika ostrozębnego. Zagrożenie drzewostanów Nadleśnictwa Leżajsk jest prawdopodobnie skorelowane z okresem ekstremalnych warunków pogodowych (susza w 2015 i 2016 roku oraz obniżenie poziomu wód gruntowych). Osłabione tymi czynnikami drzewa są doskonałym obiektem dla szkodnika.

       Kornik ostrozębny Ips acuminatus (Gyll) – to bardzo groźny szkodnik wtórny sosny. Zasiedla starsze drzewostany, głównie wyższe partie koron, żerując pod cienką korowiną. Pierwszymi objawami występowania kornika są szarzejące, a następnie rudziejące igliwie, oraz spękana i odstająca kora  z otworami wylotowymi.  Z uwagi na to, że kornik ten zasiedla na pozór zdrowe drzewa, sprawia trudność z wczesnym rozpoznaniem  (nie wysypuje trocinek na zewnątrz, tylko ubija je w chodnikach), przez co staje się jednym z groźniejszych szkodników wtórnych sosny. Dodatkowo kornik ten jest wektorem sinizny.

       Skuteczne zapobieganie i ochrona przed kornikiem ostrozębnym polega na bieżącym wyszukiwaniu i usuwaniu drzew zasiedlonych przez cały rok, w szczególności w okresie letnio-jesiennym, paleniu lub zrębkowaniu wierzchołków i gałęzi. Drzewa wyznacza się na podstawie wyglądu (igliwie szarzeje, później rudzieje).

       W dniu 24 lipca 2017 roku na terenie Leśnictwa Jelna odbyły się pierwsze próby walki z kornikiem ostrozębnym, gdzie przeprowadzono zabieg zrębkowania gałęzi pochodzących

z koron zasiedlonych przez kornika sosen.