Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 10.05.2018 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.

Certyfikat został przyznany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Jednostka ta poświadcza, że funkcjonujący w RDLP w Krośnie system Gospodarki Leśnej oparty o standardy PEFC FM, w tym Normę krajową nr PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona  gospodarka leśna – wymagania” otrzymał pozytywną ocenę.

Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2018 r. został wznowiony i pozostaje ważny do dnia 13.05.2021 r

Więcej informacji dotyczących certyfikacji na  http://www.pefc.pl/

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wizyta Leśników z Nadleśnictwa Kolbuszowa

Wizyta Leśników z Nadleśnictwa Kolbuszowa

W dniu 18.07.2017 r. na terenie Nadleśnictwa Leżajsk przebywała ponad 30-osobowa grupa leśników z Nadleśnictwa Kolbuszowa z udziałem Nadleśniczego, Z-cy Nadleśniczego, Inżynierów nadzoru.

Wiodącym tematem, który był przyczyną spotkania w Leżajsku były szkody od pędraka, oraz skala zagrożenia upraw i młodników żerem pędraka. Spotkanie rozpoczęło się w biurze Nadleśnictwa od prezentacji na temat Nadleśnictwa i zagrożeń związanych z szkodami od pędraka oraz od imago w 2015 r. w okresie ostatniej rójki szczepów głównych.

W części terenowej zaprezentowano:

  1. Uprawę  3 - letnią w Leśnictwie Jelna, gdzie w oddz. 95Ac na powierzchni ok. 0,50 ha uszkodzone jest 100% sadzonek. Na powierzchni ok. 1,50 ha szkody są na poziomie ok. 30 %. Uprawę dwukrotnie w 2017 r. zabezpieczono Dursbanem.
  2. Na granicy uprawy i drzewostanu zaprezentowano nowy problem związany z ochroną lasu, a mianowicie wydzielający się posusz w wyniku żeru kornika ostrozębnego. Od początku roku w ramach ograniczania szkód od kornika pozyskano ok. 300 m3 drewna z drzew zaatakowanych przez kornika.
  3. Na sąsiedniej uprawie w oddziale 96a zaprezentowano „ wstępną fazę" szkód, szkody od żeru pędraka, szkody ujawniły się dopiero w miesiącu czerwiec / lipiec, po stwierdzeniu szkód, uprawę również zabezpieczono Dursbanem.
  4. Zaprezentowano walory przyrodnicze rezerwatu „Las Klasztorny", stanowiący fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej, a prawnie chroniony już od 1923 r. z wiekowymi drzewami 200-400 letnie sosny, buki, jodły i dęby
  5. Pałacyk myśliwski Potockich w Julinie, który został wybudowany w 1880 r. i był własnością Ordynacji Potockich. Wybudowany z drewna w stylu Tyrolsko-Szwajcarskim. W okresie świetności gościł znakomitych gości, m.in. książe Stanisław Radziwiłł, arcyksiążę Franciszek Ferdynard, książe Kentu Jerzy, Prezydent Ignacy Mościcki, a 1996 Prezydenci Grupy Wyszehradzkiej
  6. Bloki plantacji nasiennych założonych w latach 1992 – 1996, cztery plantacje nasienne w tym olchy, lipy, daglezji i sosny czarnej na łącznej powierzchni ok.20 ha.
  7. Ostatnim punktem wizyty była 1-roczna uprawa w Leśnictwie Czarna, gdzie skody szacowane są na poziomie 20 - 30 %. Powierzchnia była zabezpieczana w 2017 roku Dursbanem.
Wizyta zakończyła się podsumowaniem przy ognisku, gdzie wymieniono uwagi i dyskutowano nad przedstawionymi problemami.